Ongelijkvloerse kruising

De gemeente Woerden werkt aan de ontwikkeling van Snellerpoort, een nieuw stadsdeel in de wijk Snel en Polanen. De ambitie is om de komende jaren ca. 800 woningen te bouwen. Dit leidt tot verschillende ontwikkelingen op het gebied van wegen en fietspaden rondom Snellerpoort. Om ervoor te zorgen dat deze ontwikkelingen goed op elkaar aansluiten, efficiënt te werken en de overlast te minimaliseren pakt de gemeente al deze ontwikkelingen op in één project: ‘Beneluxlaan Woerden’.

Aanleg van de Beneluxlaan

Om de woningbouw in het gebied mogelijk te maken zal de huidige Steinhagenseweg worden verlegd naast het spoor: de zogenaamde Beneluxlaan. Hierdoor wordt het nieuwe stadsdeel Snellerpoort beter betrokken bij de wijk Snel en Polanen. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid in het gebied. De huidige Steinhagenseweg zal deels worden heringericht als toegang tot de wijk en het winkelcentrum en deels worden ingericht als parkzone. Met deze ingreep zal de omgeving de komende jaren aanzienlijk veranderen.

Opnieuw inrichten rotonde Steinhagenseweg-Minkemalaan

Met het aanleggen van de Beneluxlaan zal ook de huidige rotonde op de Steinhagenseweg – Minkemalaan (bij het gebouw van Roche) komen te vervallen. De rotonde leverde al lange tijd problemen op met de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid. De gemeenteraad heeft om die reden in maart 2020 zijn voorkeur uitgesproken voor een nieuwe ongelijkvloerse kruising ter hoogte van het Jan Ruijspad en gevraagd om deze kruising ruimtelijk en financieel verder uit te werken.

Snelfietsroute

Ook werkt de gemeente Woerden samen met de provincie Utrecht aan een snelfietsroute tussen Woerden en Utrecht. Het eerste deel hiervan is inmiddels in gebruik: het Jan Ruijspad. Het deel van de snelfietsroute tussen het station Woerden en Veldwijk heeft direct raakvlakken met de aanpassing van de omliggende wegenstructuur en de aanleg van de Beneluxlaan. Daarom zal ook dit deel onderdeel uitmaken van ons project.

Het project Beneluxlaan Woerden bestaat daarmee uit drie “deelprojecten”.

  • Aanleg van de Beneluxlaan (verlegging Steinhagenseweg) als doorgaande weg rondom Snellerpoort.
  • Voorbereiding Ongelijkvloerse Kruising als alternatief voor de op te heffen rotonde op de Steinhagenseweg – Minkemalaan.
  • Voorbereiding en realisatie snelfietsroute deeltraject station Woerden-Veldwijk.

Wil je meer weten over de verschillende deelprojecten? Klik op een deelproject om hier meer over te lezen.

Bij de aanleg van de Beneluxlaan wordt ook de huidige oversteek voor fietsers en voetgangers op de rotonde bij de Steinhagenseweg-Minkemalaan (toekomstige Beneluxlaan) aangepakt.

De huidige oversteek voor langzaam verkeer op de rotonde bij de Steinhagenseweg (toekomstige Beneluxlaan) is een verkeersonveilige situatie en in de spitsperioden overbelast. Het grote aantal fietsers en voetgangers dat de Steinhagenseweg op deze locatie oversteekt verhoudt zich niet goed tot de hoeveelheid motorvoertuigen (voornamelijk auto’s). Doordat de fiets- en voetgangersoversteek voorrang heeft, zorgt het grote aantal overstekende fietsers en voetgangers ervoor dat – met name in de spits – de doorstroming wordt belemmerd. Automobilisten moeten hierdoor soms zolang wachten, dat ze soms het risico nemen om tussen kleine “openingen” van de (schoolgaande) fietsstromen door te rijden en dat zorgt voor verkeersonveilige situaties. In de afgelopen jaren hebben meerdere ongevallen plaatsgevonden. Met de realisatie van de Beneluxlaan komt ook de huidige rotonde te vervallen.

De gemeenteraad heeft in maart 2020 de voorkeur uitgesproken voor een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van het Jan Ruijspad, als alternatief voor de rotonde. De raad heeft gevraagd om dit alternatief ruimtelijk en financieel uit te werken zodat er een definitief besluit kan worden genomen voor de daadwerkelijke realisatie, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021. Ook heeft de raad gevraagd om te onderzoeken of aanpassingen in de fietsstructuur in de wijk er toe kunnen leiden dat meer fietsers gebruik zullen maken van de toekomstige ongelijkvloerse kruising, in plaats van de oversteek ter hoogte van de Amsterdamlaan.

Momenteel werken we de ongelijkvloerse kruising verder uit. Uit onze eerste analyse hebben we geconcludeerd dat een verhoogde Beneluxlaan, waar de fietser onderdoor kan fietsen, de voorkeur heeft boven een fietstunnel. Dit geeft de fietsers meer comfort, is sociaal veiliger en vormt een natuurlijke verbinding tussen het stationsgebied en het stadsdeel Snellerpoort. Hieronder ziet u een impressie van hoe de ongelijkvloerse kruising er ongeveer zou komen te zien. Let op: dit is een ruwe schets, die het principe van de ongelijkvloerse kruising weergeeft.

op deze afbeelding ziet u een impressie van de ongelijkvloerse kruising. Hieruit wordt duidelijk dat ongelijkvloers inhoudt dat verkeer elkaar op andere levels kruist. Fietsers kunnen bijvoorbeeld onder de weg door.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.